novo u Lingvi – škola programiranja za decu

Lingva KODERI

tromesečni kursevi za decu od 6 do 13 godina

Važnost kodiranja za decu

Učenje kodiranja od malih nogu priprema decu za budućnost. Kodiranje je jedna od osnovnih veština i važno je da ga deca uče i koriste da bi razumeli tehnologiju sa kojom se srećemo na svakom koraku. Kodiranje razvija komunikativnost, kreativnost, matematičke i jezičke veštine i, uz sve to, neizmerno podiže samopouzdanje. Kodirajmo kod Lingve!

Deca vežbaju razmišljanje o zadatku ili o postizanju cilja, onako kako se u postupku rešavanja zadatka ili postizanja cilja, može iskoristiti računarska tehnologija. Možda je neki zadatak jednostavan, pa dete nauči napamet rešenje tog zadatka. Ali dete nije upoznalo postupak rešavanja zadatka. I kada se promene uslovi zadatka, dete ne pronalazi rešenje promenjenog zadatka, jer ne zna postupak rešavanja zadatka. Zna samo rešenje prvog, lakog, zadatka.

Zato deca treba da uvežbaju razmišljanje o zadatku kako bi razumeli zadatak. Da smisle plan rešavanja zadatka. Rešenje zadatka da osmisle logičnim postupkom. Postupkom, čiji se delovi opisuju kodiranjem. Kodiranjem, kojim se može iskoristiti računar za rešavanje zadatka. Računarskim razmišljanjem.

Kursevi programiranja za decu

Koder 1 – Scratch Junior, 6-8 godina

Planiram da u Scratch Junior programu igricu kodiram,
Nisam mali samo da se igram, mogu i ja da programiram.

 • Halo, šta je algoritam
 • Računaru, ko si i od kojih delova si
 • Algoritam, razmišljanju daje ritam
 • Likove po pozornici programom pokrećem, izgled im promenim, a i glas im dodelim
 • Aha, sada shvatam šta se dešava, algoritmom se zadatak rešava
 • Koordinatni sistem postoji na sreću, da kodiram kuda se likovi kreću
 • Kodovima izgled igrice promeniću, pozadinu zameniću.

 

Koder 2 – Scratch, 9-11 godina

Igricu i crtani film kodiram, to u Scratch-u ja programiram,
Fora prava, igrica u Scratch-u biće strava.

 • Halo, šta je algoritam
 • Računaru, ko si i od kojih delova si
 • Koordinate, prostor osnivate, pod uglom se prostirete
 • Promenljive ili varijable, sačuvajte naše podatke
 • Okruženje Scratch programa
 • Kodiranje u Scratch programu
 • Likovi i pozadine u Scratch programu
 • Sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje u Scratch programu
 • Promenljive u Scratch programu, dodeljivanje podatka promenjlivoj.

Koder 3 – App Inventor i Pajton, 11-13 godina

Aplikaciju mobilnu kodiram, moj telefon programiram,
Sa mobilnim lako ću, aplikaciju napraviću.
Računar i mobilni stati neće, moj program njih pokreće!

App Inventor

 • Algoritamsko (računarsko) razmišljanje o zadacima
 • Radno okruženje App Inventora
 • Povezivanje računara i mobilnog telefona
 • Kodiranje korišćenjem blokova
 • Pojam promenljivih i korišćenje promenljivih u kodiranju
 • Programiranje događaja,

Pajton

 • Linijski algoritmi i programi
 • Naredbe, izrazi, operatori u programskom jeziku Pajton
 • Tok programa, naredbe grananja
 • Petlja za ponavljanje
 • Petlje i grananje programskog koda
 • Promenljive, tipovi podataka u programskom jeziku Pajton
 • Jednostavne operacije u programskom jeziku Pajton.