Jezici

 • engleski
 • nemački

Na zahtev Lingva organizuje i kurseve drugih stranih jezika, kao i srpski za strance.

Opšti kursevi

 • Poletarci
 • Dečiji
 • Omladinski
 • Kursevi za odrasle

Specijalizovani kursevi

 • Poslovni
 • Novinarstvo
 • Urbanizam, arhitektura i građevinarstvo
 • Industrijska tehnika
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Poljoprivreda
 • Medicina
 • Pravo

Kursevi za ispite

 • Priprema za prijemni na Filološkom fakultetu
 • Kembridž ispiti za decu (YLE)
 • Kembridž (PET, FCE, CAE, CPE, BEC)
 • IELTS
 • TOEFL, TOEIC

Nivoi kurseva

Lingva primenjuje nivoe na bazi proširene šeme Udruženja škola stranih jezika YALS, koji su standardizovani u skladu sa Zajedničkim referentnim okvirom Saveta Evrope (CEFR).

LINGVA nivoi kurseva za decu i omladinu

Osnovna šema na bazi YALS/CEFR nivoa
Uzrast/razred Naziv – opšti Naziv kursa Evr.std. Cambridge ispiti Čas.
4 godine predškolski c (pre-school c) Ec  64
5 godina PREDŠKOLSKI predškolski b (pre-school b) Eb 64
6 godina PRE-SCHOOL predškolski a (pre-school a) Ea 64
1. razred osnovne škole početni d (elementary d) A1d 64
2. razred osnovne škole MLADJI ŠKOLSKI početni b (elementary c) A1c 64
3  razred osnovne škole PRIMARY početni a (elementary b) A1b 64
4. razred osnovne škole srednji 1c (pre-int. c) A1.a/A2.c Starters 86
5. razred osnovne škole srednji 1b (pre-int. b) A2b Movers 86
6. razred osnovne škole STARIJI ŠKOLSKI srednji 1a (pre-int. a) A2a Flyers/ KET 86
7. razred osnovne škole SECONDARY srednji 2b (int. b) B1b 86
8. razred osnovne škole srednji 2a (int. a) B1a PET 128
1. razred srednje škole visoki 1b (upper-int. b) B2b 128
2. razred srednje škole OMLADINSKI visoki 1a (upper-int. a) B2a FCE 128
3. razred srednje škole YOUNG ADULT napredni 1b (advanced C1b 128
4. razred srednje škole napredni 1a (advanced a) C1a CAE 128

LINGVA nivoi kurseva za odrasle

šema osnovnih kurseva na bazi YALS/CEFR nivoa
Naziv opšteg ili poslovnog kursa Evr.std. Cambridge ispiti Min.čas.
Početni b (Elementary b) A1b 60
Početni a (Elementary a) A1a 60
Srednji 1b (Low intermediate b) A2.b 60
Srednji 1a (Low intermediate a) A2.a KET 60
Srednji 2b (Intermediate b) B1b 60
Srednji 2a (Intermediate a) B1a PET, BEC Prel. 60
Visoki 1b (Upper-intermediate b) B2b 60
Visoki 1a (Upper-intermediate a) B2a FCE, BEC Vantage 60
Napredni 1b (Advanced b) C1b 60
Napredni 1a (Advanced a) C1a CAE, BEC Higher 60
Proficiency b C2.b 60
Proficiency a C2.a CPE 60

LINGVA nivoi kurseva za odrasle

šema dodatnih kurseva na bazi YALS/CEFR nivoa
Naziv opšteg ili poslovnog kursa Evr.std. Cambridge ispiti Min.čas.
Viši početni b (Post-elementary b) A1.b+ 60
Viši početni a (Post-elementary a) A1.a+ 60
Viši srednji 1b (Pre-intermediate b) A2.b+ 60
Viši srednji 1a (Pre-intermediate a) A2.a+ KET 60
Viši srednji 2b (Post-intermediate b) B1.b+ 60
Viši srednji 2a (Post-intermediate a) B1.a+ PET, BEC Prel. 60
Visoki 2b (Pre-advanced b) B2.b+ 60
Visoki 2a (Pre-advanced a) B2.a+ FCE, BEC Vantage 60
Napredni 2b (Pre-proficiency b) C1.b+ 60
Napredni 2a (Pre-proficiency a) C1.a+ CAE, BEC Higher 60