Lingvini multimedijalni projekti: Najbolja eskurzija

Ovaj put, većina Lingvinih učenika  je predstavila eskurziju u Novi Sad kao najupečatljiviju. Bili su veoma impresionirani sa mnogo novih stvari koje su videli, naročito Muzejom Jovana Jovanovića, jednog od najboljih srpskih pesnika, koji ima nadimak “Zmaj”, Crkvom imena Marijinog, sa prozorima od šarenog vitraža i velikim časovnikom i Prirodnjačkim muzejom, sa njegovim raznovrsnim zbirkama i ogromnim ostacima mamuta. Pored Novog Sada,  Jelisaveta, Mirjana, Marija, Filip, Ognjen, Aleksandar, Nikola i Aleksa, uz podršku profesorke Katarine Andrić, opisali su i druga mesta u okviru ovog projekta: Beograd, Zlatibor, Vrnjačku Banju i planine Suvobor  i Rajac. Kao na svim eskurzijama, odlično su se proveli i u autobusu, šaleći se, slušajući muziku, igrajući igrice na mobilnim telefonima i snimajući smešne fotografije. U pomenutim velikim gradovima naravno da nisu zaboravili da posete MekDonaldsov restoran, koji mi još nemamo u Valjevu. Jednog dana u budućnosti, kada porastu, ovi posteri i prezentacije će ih podsećati na sve bezbrižne trenutke u kojima su uživali na ovim putovanjima.

School Trip to Novi Sad by Jelisaveta Maksimović
School Trip to Vrnjačka Banja by Mirjana Đukić
School Trip to Suvobor by Marija Đukić
School Trip to Novi Sad by Filip Milićević
School Trip to Zlatibor by Ognjen Stanojlović
School Trip to Novi Sad by Aleksandar Trifković
School Trip to Belgrade by Nikola Lukić
School Trip to Novi Sad by Aleksa Perović