Zašto je Lingva u prednosti?

Ugled

Prva privatna škola stranih jezika u Valjevu, osnovana u aprilu 1990. Polaznici koji ponovo dolaze u LINGVU – na novi viši kurs,  – njena su najbolja preporuka. LINGVINI polaznici aktivno koriste strane jezike širom sveta – u SAD, Kanadi, Južnoj Africi, Australiji, Novom Zelandu, Nemačkoj, Italiji, Francuskoj i drugim zemljama. Kao redovna članica Udruženja privatnih škola Srbije YALS, Lingva prolazi kroz detaljnu inspekciju kvaliteta u oblasti vođenja škole, akademskog menadžmenta, prostora i uslova rada, kao i inspekcije nastave i redovno dobija najbolje ocene. Pozitivna ocena ove inspekcije je preduslov za obnavljanje akreditacije YALSA-a, koju Lingva redovno ostvaruje od svog učlanjenja u maju 2000. godine.

Širok izbor kurseva za sve uzraste

Od POLETARCA za petogodišnjake do ZLATNE SREDINE za sredovečne … od OPŠTIH do SPECIJALIZOVANIH kurseva

LINGVA metodologija

Lingva je tokom 25 godina rada razvila jedinstvenu metodologiju zasnovanu na pristupima koji su se pokazali najdelotvornijim u svetskoj jezičkoj praksi: komunikativna nastava jezičkih veština (razumevanje govora, govor, razumevanje teksta i pisanje), kombinovana direktna i multimedijalna nastava, kao i metod “preokrenute učionice”. Svi ovi pristupi su saobraženi individualnim potrebama polaznika, sa naglaskom na produktivnim veštinama i svakodnevnom podučavanju strategijama samostalnog učenja i samo-ocenjivanja.

Kvalifikovani, iskusni i posvećeni predavači

Naši predavači imaju visoku stručnu spremu, proverene nastavne sposobnosti i uključeni su u programe kontinuiranog stručnog usavršavanja. Spremni su da uvek motivišu i postignu uspeh sa polaznicima različitih nivoa znanja.

Male grupe

Obično 6 – maksimalno 10 polaznika.

Provera znanja

Besplatna provera polaznog znanja i napredovanja tokom kursa, kao i završni ispit redovna su praksa Lingve.

Visoka-opremljenost škole / Centar za samostalno učenje

Audio i video oprema, biblioteka, kao i multi-medijalni kompjuterski centar stoje na raspolaganju polaznicima tokom redovne nastave ili za samostalno učenje izvan redovnih časova.

ICT u učenju jezika

Razvijanje jezičkih veština pomoću atraktivnih interaktivnih aktivnosti preko kompjutera u multimedijalnom centru ili velike interaktivne bele table, u vidu web pretraga,  kreiranja elektronskih postera, blogova, multimedijalnih časopisa, prezentacija i projekata se pokazalo izuzetno efektnim u motivisanju polaznika za posvećenije učenje. Lingva je integrisala prikladne ICT aktivnosti u svaki CEFR nivo učenja jezika od A1 do C2, kako za decu tako i za odrasle. Polaznici nisu samo pasivni receptori nastavničkih inputa nego i aktivni kreatori interaktivnih vežbanja i časova, čiji digitalni otisci ostaju trajno zabeleženi na web sajtu Lingve i dostupni su za učenje svim drugim polaznicima kao i široj javnosti.

Prihvatljive cene

Popust za plaćanje unapred, mogućnost plaćanja u ratama, specijalni popust za porodice sa više dece.

Sertifikat o pohađanju i sertifikat o postignutom uspehu

Na kraju kursa, polaznici koji uspešno polože završni ispit dobijaju Sertifikat o postignutom uspehu, kojim se overava uspeh u svim jezičkim veštinama, i koji je dobra preporuka za nastavak školovanja ili zaposlenje. Polaznici koji ne žele da polažu završni ispit dobijaju Sertifikat o pohađanju.