Profesorka Lingve na 4. međunarodnoj NED konferenciji u Jagodini

5. i 6. juna ove godine profesorka škole “Lingva” Lora Petronić Petrović učestvovala je sa radom “Performance-based and authentic assessment for Cambridge YLE Starters Exam“ na četvrtoj međunarodnoj konferenciji Teaching English to Young Learners: Assessment and Learning u organizaciji Pedagoškog fakulteta u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu, Konferencija je bila posvećena različitim aspektima procene uspeha i postignuća najmlađih učenika, a učešće su uzeli predavači iz 13 zemalja – Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Švedske, Poljske, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Grčke, Nemačke i Srbije.
Plenarni predavači na ovoj konferenciji bili su profesorke dr Merien Nikolov sa Univerziteta u Pečuju, Mađarska, dr Jelena Mihaljević Djigunović sa Univerziteta u Zagrebu, dr Džoen Krendal sa Univerziteta Merilend u Baltimoru, SAD i dr Šelag Rikson sa Univerziteta u Vorviku, VB.