Tag: EYP of Serbia

Evropski parlament mladih Srbije predstavljen učenicima Lingve

26. februara učenici Lingve su odslušali multimedijalnu prezentaciju o aktivnostima Evropskog parlamenta mladih Srbije (EPMS), koju su uspešno i sa puno elana održali mladi aktivisti Lenka Živanović i Luka Jovanović. Učenici su pozvani da se kao delegati pridruže 8. vikendu upoznavanja sa EPMS koji će se održati u Valjevu 2. i 3. marta. Evropski parlament mladih je jedinstveni obrazovni program koji osposobljava mlade ljude iz cele Evrope da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka i međukulturne razmene. Pored ovoga, mladi poboljšavaju i jezičke veštine i pripremaju se za rad u međunarodnom okruženju. Učenici Lingve koji su već učestvovali u organizovanju ranijih aktivnosti EPMS za svoje vršnjake na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou imaju veoma pozitivno iskustvo sa ovim programom.