Naš tim se sastoji od predavača sa visokom stručnom spremom, i proverenim nastavnim sposobnostima. Svi naši predavači su uključeni u program kontinuiranog stručnog usavršavanja, koji im pomaže da uspešno prođu kroz sve faze napredovanja u karijeri, do ranga edukatora drugih nastavnika. Lingva je poznata po osmišljenom sistemu akademskog mentorstva i uzajamnog posmatranja i ocenjivanja nastavnika, koji se redovno sprovodi. Nastavnici se podstiču da budu inovativni u kreaciji svakog časa, uz obilato korišćenje autentičnih i interaktivnih multimedijalnih materijala, kao i da razmenjuju ideje i iskustva. Zahvaljujući ovakvom profesionalnom uvažavanju i ispunjenju, Lingvini nastavnici su izuzetno posvećeni i spremni da uvek motivišu i postignu uspeh sa polaznicima različitih nivoa znanja.