Katarina RisticDiplomirala sam na Filološko-umetničkom Fakultetu u Kragujevcu na smeru engleski jezik I književnost. Radim kao nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi  6 godina, a u Lingvi  predajem engleski od 2011.

Posao nastavnika nije samo da pruži znanje I informacije,već i da probudi interesovanje za svoj predmet, koristeći različite tehnike i izvore. Nije uvek lako da učenici nauče nešto i da se istovremeno zabave. U Lingvi to je moguće zahvaljujući dobroj saradnji svih nastavnika i uprave škole.

Volim da radim u Lingvi jer mi pruža priliku da proširim svoje znanje i steknem iskustvo, da uspostavim dobru saradnju ne samo sa učenicima, već i sa njihovim roditeljima, kao i sa kolegama nastavnicima, a sve sa ciljem jačanja samostalnosti i kreativnosti  učenika.