Milica MaricMoje ime je Milica Marić. Diplomirala sam na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009, na Odseku za engleski jezik i književnost.

Od septembra, 2009.godine radim kao nastavnica engleskog jezika u OŠ “Stevan Filipović” u Divcima i OŠ “Milan Rakić” u Mionici. Od februara, 2010.godine radim u centru za strane jezike “Lingva”. Član sam udruženja profesora engleskog jezika ELTA.

Najvažniji aspekt mog rada u Lingvi je proces stalnog stručnog usavršavanja. Biti član Lingvinog tima znači biti u toku, biti inovativan i sposoban da se izađe u susret potrebama učenika na svim nivoima. U Lingvi imam mogućnost da podelim svoje znanje i iskustvo sa ostalim koleginicama.

Moderan pristup nastavi je još jedan važan deo života škole. Opremljenost škole savremenim nastavnim sredstvima(kompjuterska učionica, interaktivna bela tabla, biblioteka) mi omogućava da svoje časove učinim interaktivnijim i interesantnijim i na taj način dodatno motivišem učenike.

Ono što mi se najviše dopada u vezi rada u Lingvi jeste to što sam deo grupe posvećenih nastavnika punih entuzijazma a koji imaju isti cilj – učiniti učenje jezika interesantnijim i prijatnijim.