Mirjana Ljiljak-VukajlovićDiplomirani profesor engleskog jezika i književnosti, direktor nastave u Lingvi Valjevo, edukator za nastavnike engleskog jezika i stručni i naučni prevodilac, autor akreditovanog programa za stručno usavršavanje nastavnika „Integrisana primena interneta u nastavi engleskog jezika“

Iako radim više decenija i dalje ne mogu da se odlučim koju od ovih uloga najviše volim. Uživam da istražujem najbolje prevode za nove izraze i da ih prenesem mojim učenicima. Još uvek mi čini zadovoljstvo da razmenjujem kreativne ideje i planove uspešnih časova sa koleginicama iz Lingve, kao i iz profesionalnih udruženja YALS, ELTA i SEETA. Volim da ohrabrim mlađe profesorke ličnim primerima izlaganja rizicima i upornosti koji su se završavali profesionalnim ispunjenjem i napredovanjem u karijeri.

Uvek sam verovala da nam učenje stranih jezika otvara nove svetove i širi vidike. Jedan od glavnih principa nastave u Lingvi je primena kompjutera sa pristupom internetu i interaktivne bele table kao alata koji nam pomažu da još efektnije proširimo saznajne i vaspitne procese. Još jedan važan princip je taj da je učenje stranih jezika dvosmerni proces u kom su me učenici učili, a to još uvek čine, stvari za koje su se oni strastveno zanimali, pa sam gledala, širokom otvorenih očiju i ušiju, prezentacije mojih učenika o tome kako se najbolje vodi fudbalska reprezentacija, ili kako da se odigra interaktivna video igra Samorost. Entuzijazam rađa entuzijazam, a posvećenost stvara uspeh.