Naši najbolji prijatelji

Capture kids

Naši najbolji prijatelji vole da idu u šetnju, naročito na reku Gradac, ali kada idu školu vole da se voze kolima. Takođe vole da se druže sa svojim prijateljima, pričaju šale, igraju igre na računaru i slušaju raznoliku muziku.

David Lukić, Filip Tomić, Filip Petrović, Jelena Perić, Uroš Uverić, Mililca Mitrović, Sofija Belušević sa učiteljicom Marijom Milovanović

My World: My Best Friend Filip by David L. and Filip T.
My world: My Best Friend Milica by Sofija B. and Jelena P.
My World: My Best Friend Jana by Milica M.
My World: Our Best Friend Filip by Filip P. and Uroš U.