17 Apr

19. Lingvina radionica / 19th Lingva Workshop

IMG_1321 [1024x768]

Lingva ELT Workshop 19

Oživljavanje jezičkih veština: Čitanje

Lingvina interna radionica br. 19 u školskoj godini 2013/2014 je bio prvi u nizu događaja usmerenih na revitalizaciju nastave jezičkih veština uvođenjem živopisnih medija i novih tehnologija. U većini planova časa koristile su se priče, počev Read More